Výsadba zeleně v okolí naší školy

Ohlédnutí: Výsadba zeleně

Chtěli bychom se vrátit zpět k akci "Výsadba zeleně" u naší školy, která proběhla dne 14.10.2021. V příspěvku zveřejňujeme krátké video z této akce z HMMC TV.

Chtěli bychom se vrátit zpět k akci “Výsadba zeleně” u naší školy, která proběhla dne 14.10.2021. Ve spolupráci se společností Hyundai Motor z Nošovic a rodičů (přátel školy) bylo na prostranství kolem naší školy zasazeno spousty keřů, stromů a jiné okrasné zeleně.

Novou zeleň vysadili dobrovolníci u školy v Třanovicích. Díky programu „Dobrý soused Společně“ se do akce zapojili také zaměstnanci nošovické automobilky Hyundai.

Všem účastníkům akce velmi děkujeme za vaší ochotu a spolupráci. Také chceme poděkovat společnosti Hyundai za zajištění sazenic a sponzorský dar poskytnutý pro účely zvelebení naší školy.

Zde vám přinášíme krátké video o této činnosti z HMMC TV