Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne dne 1. 9. 2020 od 8. 00 hod. ve třídách jednotlivých ročníků bez přítomnosti rodičů. 

Není potřeba mít roušky ani potvrzení o bezinfekčnosti.

Pouze u žáků 1. ročníku bude zahájení za účasti rodičů.

Těšíme se na Vás.

D. Molitor