Zájmové útvary

Zájmové činnosti a kroužky pro děti

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ 2021/2022

Zájmový útvar                                                               Vedoucí

PONDĚLÍ:       Florbal – 7.00 – 7.30  hod. (1.-3. roč.)                  D. Molitor       

ÚTERÝ:           Florbal – 7.00 – 7.30 hod. (4.-5. roč.)                   D. Molitor

                       Klub anglické konverzace pro 1. a 2. ročník – 13:00 – 14:30 hod. A. Trombíková

Náboženství (nepovinný předmět) – 14:00 – 14:45 hod. R. Rylková, E. Bocek

STŘEDA:        Florbal – 7.00 – 7.30 hod. (1.-3. roč.)                          D. Molitor

Klub zábavné logiky pro 4. a 5. ročník –13.15 – 14.45 hod.   V. Recmanová

Čtenářský klub – 13.15 – 14.45 hod. A. Fikoczková

ČTVRTEK:     Florbal – 7.00 – 7.30 hod. (4.-5. roč.)                           D. Molitor

Klub zábavné logiky pro 3. ročník – 13.15 – 14.45 hod.                     V. Recmanová
 

Výtvarně dramatický kroužek pro 1. a 2. ročník – 12.20 – 13.00 hod. R. Holubcová

Barevný minivolejbal – 13.15 – 14.15 hod.                 A. Fikoczková

PÁTEK:          —