Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

Základní škola Třanovice srdečně zve děti a jejich rodiče k zápisu do 1. ročníku, který se uskuteční dne 4. 4. 2022 od 14.00 do 18.00 hod. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Školské poradenské zařízení je pedagogicko – psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.

V případě, že zákonní zástupci již nyní ví, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba se co nejdříve objednat ve školském poradenském zařízení na vyšetření. Čekací doby jsou poměrně dlouhé a je vhodné, aby v den konání zápisu bylo zřejmé, zda školské poradenské zařízení odklad školní docházku doporučuje nebo ne. Termín podání žádosti o odklad povinné školní docházky je nejpozději do 30. dubna.

Na zápis si, prosím, vezměte rodný list dítěte.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

D. Molitor