Družina

Školní družina naší školy nabízí dětem širokou škálu volnočasových aktivit, je rozdělena na tři oddělení.

Charakteristika

Školní družina naší školy nabízí dětem širokou škálu volnočasových aktivit, je rozdělena na tři oddělení (kapacita jednoho oddělení je 30 dětí) podle věku, ale pořádáme i společné akce, kde se děti setkávají se svými kamarády.
Často využívá školní tělocvičnu, sportovní hřiště i školní dětské hřiště.

Provozní informace

Družina je přístupná dětem ráno před začátkem vyučování v čase 6:00 – 7:30h. Další blok družiny je odpoledne po obědě v čase 12:30 – 16:30h.

Zvonky (videotelefon) na jednotlivé oddělění družiny jsou umístěny u horního vstupu do budovy ZŠ Třanovice.

Co u nás děti čeká?

 • sportovní a společenské hry
 • návštěvy plaveckého bazénu
 • přírodovědné vycházky do okolí
 • výtvarné aktivity
 • beseda s myslivcem
 • spolupráce s knihovnou – návštěva knihovny
 • posezení u ohýnku
 • poslední let broučků – lampiónový průvod
 • noc ve škole

Sbíráme také starý papír a lesním zvířátkům kaštany a žaludy.
O přírodě si rádi povídáme a učíme se ji chránit.

Nezapomínáme ani na rodiče, kteří mohou trávit čas s námi.
Jsou pro ně připraveny tyto akce:

 • výtvarné dílny
 • vánoční nákup
 • drakiáda

Věříme, že si u nás každé dítě najde dostatek prostoru pro své individuální zájmy i relaxaci.