SRPŠ

Spolek rodičů a přátek školy - SRPŠ Třanovice

Sdružení rodičů a přátel školy

S organizací akcí a dalšími aktivitami pro děti i širokou veřejnost pomáhá naší ZŠ a MŠ Spolek rodičů (SRPŠ), který je sestaven ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Výbor spolku je tvořen těmito rodiči:

  • Předseda spolku: Martina Pawlica
  • Místopředseda spolku: Kateřina Labudová
  • Pokladník: Nikola Volejníčková

Po projednání s vedením školy se sdružení dohodlo, v kterých oblastech se bude podílet na finanční pomoci, kde škole mnohdy finanční prostředky nezbývají, vždy pochopitelně tak, aby z toho měly užitek především děti.

KONTAKTY: +420 608 630 724, SRPS.TRANOVICE@EMAIL.CZ

Členské příspěvky

Peníze se budou vybírat vždy v září nového školního roku, finanční obnos je za rodinu, nikoliv za dítě. Byť je sdružení sestaveno z rodičů, mohou se přihlásit i zájemci, kteří nejsou zrovna rodiči žáků ZŠ/MŠ, ale rádi by pomohli. Dárcům se meze nekladou, stanovy toto nevylučují, každá pomoc je velmi vítána.

Pro školní rok 2023-2024 byl stanoven členský příspěvek ve výší 300kč/dítě/rok – příspěvek se vztahuje na max 2 děti z rodiny (MŠ-ZŠ).

Prosíme o platbu převodem na náš účet (výhradně)

Č. BÚ: 123-9945070287/0100

Plánované akce
  • 05.12.2023 Mikuláš v rámci vyučování
  • 20.01.2024 od 14 hodin dětský Karneval (OU Třanovice)
  • 25.05.2024 od 14 hodin Radovánky v rámci Májfestu