Organizace dne

Denní rozvrh činností v MŠ Třanovice pro třídy Koťátka i Sluníčka

třída Koťátka

6:00 – 8:00 hod.: scházení dětí ve třídě, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální pozorování a práce s dětmi

8:00 – 8:15 hod.: ranní kruh

8:15 – 8:40 hygiena, svačina

8:40 – 9:30 hod.: řízené vzdělávací práce a činnosti dětí v různých formách, které jsou přizpůsobené jejich potřebám a individualitě

9:30 – 11:15 hod.: příprava na pobyt venku, pobyt venku/v tělocvičně

11:15 – 12:00 hod.: hygiena, oběd

12:00 – 14:30 hod.: příprava na odpolední odpočinek, odpočinek dětí dle jejich individuální  potřeby, klidové aktivity

12:00 – 12:15 hod.: rozcházení dětí

14:30 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí

  • Časový rozvrh je orientační, jeho délka je podmíněná zájmem dětí a aktuální situací.
  • Děti si mohou samy dle potřeby zajít na toaletu.
  • Pitný režim umožňuje dětem kdykoli se napít ze svého hrníčku, děti jsou vedeny k návyku pravidelně pít.
  • Po domluvě s učitelkou je možné přizpůsobit příchod nebo vyzvednutí dítěte v jinou dobu

třída Sluníčka

6:00 – 7:45 děti s povinnou předškolní docházkou

8:00 hod.: scházení dětí ve třídě, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová práce s dětmi, pozorování  

(od 6:00-7:15 jsou třídy sloučeny ve třídě Koťátka)        

8:00 – 8:30 hod.: ranní kruh, pohybové aktivity, hudební aktivity

8:30 – 8:50 hod.: hygiena, svačina

8:50  – 9:30 hod.: řízené vzdělávací práce a činnosti děti v různých formách, které jsou přizpůsobené jejich potřebám a individualitě

9:30 – 11:15 hod.: příprava na pobyt venku, pobyt venku/v tělocvičně

11:15 – 11:35 hod.: předškolní příprava, komunikační kruh

11:35 – 12:00hod. hygiena, oběd příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity, individuální práce s dětmi

12:00 – 12:15 hod.: rozcházení dětí

14:15 – 14:30 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí

(15:45 – 16:30 jsou třídy sloučeny ve třídě Koťátek)

  • Časový rozvrh je orientační, jeho délka je podmíněná zájmem dětí a aktuální situací.
  • Děti si mohou samy dle potřeby zajít na toaletu.
  • Pitný režim umožňuje dětem kdykoli se napít ze svého hrníčku, děti jsou vedeny k návyku pravidelně pít.
  • Po domluvě s učitelkou je možné přizpůsobit příchod nebo vyzvednutí dítěte v jinou dobu.