Poradenství a prevence

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje zejména školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Cíle:

  • Rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole.
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Kariérové poradenství
  • Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
  • Umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
  • Koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
  • Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření

Vážení rodiče, schůzky si prosíme, domlouvejte předem emailem. Pak budete mít jistotu, že se Vám pracovníci poradenského pracoviště budou moci plně věnovat. Děkujeme.

Výchovný poradce a metodik prevence Mgr. David Molitor

Konzultační hodiny: 

  • Pro rodiče: Út – 15.00 – 17.00 hod. (po telefonické domluvě) 
  • Pro žáky: PO, ST – 12.20 – 13.00 hod.