ŠVP

Školní vzdělávací program - Pohodová škola - Tvořivě k poznání

Školní vzdělávací program

Naše škola je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti žáka a jeho smysluplné využívání volného času.

Pohodová škola – tvořivě k poznání

Jsme přesvědčeni o tom, že škola by měla být místem, kam se děti těší a ze kterého nemusejí mít strach. Důležitou roli hraje její atmosféra. Estetičnost prostředí, kladné mezilidské vztahy, tradice apod. Jako hlavní cíl si proto dáváme vytvoření pohodového, esteticky příjemného prostředí založeného na dobrých vzájemných vztazích mezi zaměstnanci školy a žáky. Jestliže vládne mezi dospělými a žáky pohoda, porozumění, respekt a vzájemná úcta, výrazně se to projeví na výsledcích výchovně vzdělávací práce. Dobré klima školy považujeme za zcela zásadní předpoklad úspěchu.

Protože víme, že jsou děti přirozeně zvídavé a hravé, založili jsme náš vzdělávací program na principech činnostního učení.

Úplné znění školního vzdělávacího programu
Pohodová škola – tvořivě k poznání je k dispozici na ředitelství školy.