Projekty

Projekty jichž se ZŠ a MŠ Třanovice účastní

Implementace strategie digitálního vzdělávání II

ZŠ a MŠ Třanovice se účastní, spolu s níže uvedenými školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a získal z OP VVV finanční prostředky v celkové výši 9 045 625 Kč. Školy budou vybaveny nejmodernější technikou – jazykovou laboratoří Omnneo Voice&Video, jenž představuje špičkovou technologii v oblasti multimediálních učeben. Učitelé ZŠ Raškovice a zapojených škol budou intenzivně proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR.

Realizace projektu bude zahájena 1. 11. 2019 a plánované aktivity budou probíhat v zapojených školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie.

Čtení pomáhá

https://www.ctenipomaha.cz/

EU peníze škol

Ovoce do škol

Pilotní ověřování metodik EVVO

Ověřování metodik EVVO.doc (938,5 kB)