MŠ Horní Tošanovice

Základní informace o mateřské škole v Horních Tošanovicích

Mateřská škola Horní Tošanovice je MŠ jednotřídní s kapacitou 28 míst pro děti předškolního věku. Pro školní rok 2023-2024 je k docházce k 1. 9. zapsáno 25 dětí ve věku od 3-6 let.

Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola odloučeným pracovištěm a součástí ZŠ Dolní Tošanovice. Od 2. 9. 2013 je mateřská škola součástí Základní školy a mateřské školy Třanovice, příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Obec Třanovice. Provozovatelem a zaměstnavatelem je Základní škola a mateřská škola Třanovice v čele s panem ředitelem Mgr. Davidem Molitorem.

V mateřské škole pracují jako vedoucí učitelka Monika Stoláriková a učitelka Jarmila Kičmerová, obě kvalifikované. Dalšími zaměstnanci jsou Eva Světlíková – školnice, Eva Ptáková – kuchařka, Anna Kaletová – vedoucí ŠJ Třanovice.

Provoz MŠ je přizpůsoben požadavkům a potřebám rodičů dětí. Je zajištěn v době 6.00 – 16.00 hodin.

Rodiče dětí jsou informováni o veškerém dění v mateřské škole ústně, písemně, zprávami na nástěnkách, výstavkami, výzdobou, společnými setkáními a akcemi.

Kromě výborné spolupráce s rodiči a Obcí Horní Tošanovice, která probíhá již léta, se mateřská škola snaží a rozvíjí spolupráci také se ZŠ a MŠ Třanovice a Obcí Třanovice.

Všichni zaměstnanci mateřské školy, rodiče dětí i zastupitelé obcí snaží, aby byl pobyt dětí v mateřské škole co nejpestřejší, klidný, pohodový, plný zážitků, nových poznatků a vědomostí.

Mateřská škola se nachází v malé vesnici, v blízkosti starobylého zámečku.

Dostupná je autobusová doprava, vlakové spojení je obtížnější. Vybudováním nedaleké dálnice je slabší silniční provoz a tímto se zlepšilo ovzduší, přestože se mateřská škola nachází v blízkosti silnice. V okolí mateřské školy se nacházejí pole, louky, lesy.

V minulých letech byla provedena rekonstrukce mateřské školy a v červenci 2017 byla provedena výmalba herny, třídy, šatny a WC a koupelny dětí, kuchyně a malé ložnice. Bylo instalováno nové dřevěné obložení, kryty na radiátory a přepážky na WC dětí. Byl zakoupen nový koberec do třídy. V letošním školním roce jsme zajistili pro děti v umývárně nové věšáky na ručníky, které jsou odděleny přepážkou.

O prázdninách 2018 se nám podařilo vybudovat ve spolupráci s obcí Horní Tošanovice novou školní zahradu s dřevěnými prvky nejen k rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí, ale také k procvičení jemné motoriky. Pohybovou koordinaci si mohou děti rozvíjet v prolézacím tunelu. Dalším zajímavým prvkem na školní zahradě je kolotoč, houpačky, počítadlo. Součástí je bylinková zahrádka k rozvoji poznatků o přírodě, bylinkách, květinách.

K rozvoji poznatků o bezpečnosti na cestách a v dopravě slouží nově vytvořené dopravní hřiště. Nové ohniště se sedačkami využijeme k různým aktivitám s rodiči, taktéž učebna slouží k těmto a podobným účelům.

Všichni zaměstnanci naší mateřské školy se snaží, aby všechny děti vyrůstaly ve zdravém, čistém prostředí, v klidu, pohodové atmosféře, bez spěchu a stresu. Děti jsou vedeny ke vhodnému chování nejen ke svým vrstevníkům, rodičů, dospělým a taky k sobě samým. Prvotním zájmem nás učitelů je dítě a jeho potřeby. Aby se mohly u dítěte rozvíjet všechny schopnosti, nestačí k tomuto rozvoji jen řízené a organizované činnosti, ale všechno dění , které se v mateřské škole odehrává. Snažíme se, aby dítě odcházelo z naší mateřské školy optimálně rozvinuto dle svých možností, schopností, dovedností a zájmů po stránce tělesné, psychické a sociální.  K tomuto směřuje náš vzdělávací program s názvem „Školka plná kamarádů“.