Školská rada

Školská rada - zástupci školy, zřizovatele a zákonných zástupců

Funkční období členů školské rady je od 14. 12. 2020 do 14. 12. 2023.

Členové rady

z řad zástupců zřizovatele:

Ing. Břetislav Korč

Miroslav Lejka

z řad zákonných zástupců žáků

Martina Pawlica

Luděk Kelecsény

z řad pedagogických pracovníků

Mgr. Radmila Holubcová

Mgr. Věra Recmanová