Jídelna

Informace o provozu školní jídelny, platbách za stravování či odhlašování stravy

Zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny:           Anna Kaletová (tel 595178003)

Kuchařky:                        

 • Libuše Brázdová
 • Darja Pavelková
 • Miluše Pščolková
 • Eva Ptáková (H. Tošanovice)

Informace pro strávníky

Odhlašování dětí – odhlásit dítě ze stravování je možné od 6.00 do 7.00 hod.
i telefonicky na čísle 595178003 u vedoucí školní jídelny nebo v kuchyni.
Na odhlášky u p. učitelek nebude brán zřetel.

Odkazy na portál eStrava

Odkaz na portál eStrava – informace pro strávníky

Odkaz na portál eStrava – přihlášení

 1. Odběr obědů do přinesených jídlonosičů je možný jen první den nepřítomnosti a to v době od 11.15 – 12.15h. Další dny musíte oběd odhlásit! (Podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. O školských zařízeních, školní jídelna zabezpečuje stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole. Prosíme Vás, aby jste odhlašovali obědy řádně a včas, předejdeme tak mnoha nepříjemnostem! )
 2. Změnu ve stravování hlaste u vedoucí ŠJ nejpozději 3dny před koncem předcházejícího měsíce (změna v MŠ z polodenního na celodenní, přihlášení nového strávníka,…)
 3. Placení stravného – stravné se platí na celý měsíc předem,
  a to od 2. pracovního dne do 4. pracovního dne v měsíci, a to hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny. Odhlášené obědy budou vyúčtovány v následujícím měsíci.
 4. Stravné je možné hradit bezhotovostně, bližší informace viz níže nebo v kanceláři vedoucí školní jídlny. Tuto formu platby upřednostňujeme.
 5. Ceny stravného:

Ceny stravného od 1.9.2022 :

         dopolední svačina         10,-Kč      děti od 7 let   10,-Kč

              polodenní stravování   37,-Kč      děti od 7 let   41,-Kč

              celodenní stravování   46,-Kč      děti od 7 let   50,-Kč

ZŠ          děti 7-10 let 31,-Kč

              děti 11-14 let 33,-Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují vyššího věku. Tzn. všechny děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 7 nebo 11 let musí být (podle zákona) zařazeny do vyšší věkové skupiny.

Školní jídelna – rozpis obědů pro ZŠ

Den12:00 – 12:3012:30 – 13:0013:00 – 13:30
PO1. tř.2., 3. tř.4., 5. tř.
ÚT1., 2. tř.3., 4. tř.5. tř.
ST1. tř.4., 5. tř.2., 3. tř.
ČT1., 2. tř.3., 4. tř.5. tř.
1., 2. tř.3., 4., 5. tř.

Bezhotovostní platby za stravování

Vážení rodiče a zaměstnanci  školní jídelny při ZŠ a MŠ Třanovice,

naše škola, na základě Vašich žádostí, se rozhodla nabídnout Vám bezhotovostní platební systém, to znamená, že platby za stravu uhradíte prostřednictvím Vašeho účtu v bance.

Co je třeba pro to udělat?

1.         Zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení.

název zařízení (naše zařízení): Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

            číslo účtu příjemce platby (naše zařízení): 86-6018520247

            kód banky příjemce platby (naše zařízení): 0100

limit jednotlivé platby inkasa: 1100,-Kč celodenní MŠ + 7 let MŠ, 800,- ostatní

Nezadávat variabilní ani specifický symbol

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

a) Rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. rodiče a děti nebo součet plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu, hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků (např. rodiče mají 2 děti, limit-záloha na každé dítě činí 900,- Kč, chtějí využít množnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy 1800,- Kč).

b) Pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy.

počáteční datum účinnosti (datum povolení inkasa): ………………………………..            a nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ nebo pokud využijete internetového bankovnictví stačí doložit vytištěné potvrzení o povolení inkasa z internetu.

2.         Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.

Další informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny tel. 595178003.

Systém placení stravného, tj. platby zálohou na celý následující měsíc mínus odhlášky za měsíc minulý, zůstává zachován.

Pokud nemáte možnost hradit stravné prostřednictvím bankovního účtu nebo s touto formou platby nesouhlasíte, můžete i nadále platit stravné hotově.

V naší jídelně vaříme pro Vaše děti zdravě a chutně z čerstvých surovin!

Používáme cenné suroviny, jako jsou pohanka, jáhly, sója, cizrnová mouka, celozrná mouka,…

Naopak nepoužíváme sypké a dochucovácí směsi a tomu podobné suroviny.
Příprava jídel v konvektomatu zaručuje nízkou spotřebu tuků.

Naší prioritou je dodržování spotřebního koše, což zaručuje přísun všech potřebných živin pro zdravý vývoj dítěte.

V naší jídelně se snažíme podporovat správné stravovací návyky dětí a vytvořit příjemnou atmosféru.