fotografie budovy školy

Základní škola

Základní Škola Třanovice - charakteristika ZŠ a primární kontaktní údaje

Charakteristika ZŠ

Základní škola Třanovice je určena pro žáky prvního stupně a je organizována jako pětitřídní. Učebny ZŠ se nacházejí v 1. patře budovy, v přízemí jsou prostory pro mateřskou školu a školní jídelnu. Škola v Třanovicích má dlouholetou tradici – byla založena již v roce 1905.

Kapacita školy je 125 žáků, aktuálně školu navštěvuje 87 žáků.

Přestože se školní budova se nachází v centru obce, má škola k dispozici dostatečně velký areál pro sport, relaxaci i volnočasové aktivity (např. dětské hřiště, hřiště s umělým trávníkem apod.). Také vnitřní prostory školy jsou nadstandardní. Kromě pěti kmenových učeben poskytuje dobré sportovní zázemí moderní tělocvična, která je využívána nejen v době vyučování, ale i v odpoledních a večerních hodinách. K výuce informatiky slouží počítačová učebna vybavená 27 počítači se vzdělávacím systémem Omneo a dataprojektorem. Podkroví hlavní budovy nabízí velice zajímavý prostor pro oddělení družiny, zájmové útvary či odpočinkovou a relaxační činnost.

Technický stav budovy školy je velmi dobrý. Celková rekonstrukce proběhla v roce 2006. V roce 2018 byla provedena přístavba, kterou škola získala kmenovou učebnu, rozšíření školní jídelny a zázemí pro školní družinu v podkroví.

Kontaktní údaje

  • Základní a mateřská škola Třanovice
  • adresa: Třanovice 92, 73953
  • typ subjektu: příspěvková organizace
  • zřizovatel: Obec Třanovice
  • IČ: 75027089
  • REDIZO: 600134237
  • ID datové schránky: av4mijr

Ředitel školy: Mgr. David Molitor

  • david.molitor@zsamstranovice.cz
  • mobil: 739 490 779