Organizace školního roku

Organizace školního roku - termíny prázdnin, třídních schůzek a dalších událostí

Termíny prázdnin

Začátek školního roku1. září 2022
Podzimní prázdniny26. října 2022 a 27. října 2022
Vánoční prázdniny23. prosince 2022 až 2. ledna 2023
Konec 1. pololetí31. ledna 2023
Pololetní prázdniny3. února 2023
Jarní prázdniny6. února až 12. února 2023
Velikonoční prázdniny6. dubna 2023
Konec školního roku 30. června 2023
Hlavní prázdniny1. července až 3. září 2023

Třídní schůzky, ped. rady

Plenární schůze rodičů
Čtvrtletní pedagogická rada
Informační odpoledne
Informační odpoledne
Pololetní pedagogická rada
Den otevřených dveří27. března 2023
Čtvrtletní pedagogická rada17. dubna 2023
Informační odpoledne 18. dubna 2023
Zápis do 1. tříd3. dubna 2023
Informační odpoledne 5. června 2023
Závěrečná pedagogická rada20. června 2023