Organizace školního roku

Organizace školního roku - termíny prázdnin, třídních schůzek a dalších událostí

Termíny prázdnin

Začátek školního roku1. září 2022
Podzimní prázdniny26. října 2022 a 27. října 2022
Vánoční prázdniny23. prosince 2022 až 2. ledna 2023
Konec 1. pololetí31. ledna 2023
Pololetní prázdniny3. února 2023
Jarní prázdniny6. února až 12. února 2023
Velikonoční prázdniny6. dubna 2023
Konec školního roku 30. června 2023
Hlavní prázdniny1. července až 3. září 2023

Třídní schůzky, ped. rady

Plenární schůze rodičů30. září 2021
Čtvrtletní pedagogická rada15. listopadu 2021
Informační odpoledne16. listopadu 2021
Informační odpoledne 10. ledna 2022
Pololetní pedagogická rada24. ledna 2022
Den otevřených dveří14. března 2022
Čtvrtletní pedagogická rada11. dubna 2022
Informační odpoledne 12. dubna 2022
Zápis do 1. tříd4. dubna 2022
Informační odpoledne 13. června 2022
Závěrečná pedagogická rada20. června 2022