děti v mateřské škole - kreslený obrázek

Mateřská škola

Základní informace o našich dvou mateřských školách - MŠ Třanovice a MŠ Tošanovice

Součástí ZŠ a MŠ Třanovice jsou dvě mateřské školy – MŠ Třanovice a MŠ Tošanovice.

Mateřská škola Třanovice

Mateřská škola Třanovice se nachází ve stejné budově jako základní škola a její učebny a šatny jsou umístěny v přízemí budovy. MŠ je rozdělena na 2 oddělení (menší – “Koťátka”, starší – “Sluníčka”) a je zde celkem 44 dětí. O ně se starají 4 učitelky. Provoz MŠ je 6:00 – 16:30 hod.

třída Koťátka: tel: 595 178 001, učitelky: Renáta Čubová, Silvie Novotná

třída Sluníčka: tel: 595 178 002, učitelky: Jitka Chlebková, Iveta Swaczynová

Mateřská škola Tošanovice

Mateřská škola v Horních Tošanovicích je tvořena jedním oddělením, o 25 dětí se starají 2 učitelky. Provoz MŠ je 6:00 – 16:00 hod.

Mateřská škola Horní Tošanovice, poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Horní Tošanovice č. 129,  739 53

Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola odloučeným pracovištěm a součástí ZŠ Dolní Tošanovice. Od 2. 9. 2013 je mateřská škola součástí Základní školy a mateřské školy Třanovice, příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Obec Třanovice. Provozovatelem a zaměstnavatelem je Základní škola a mateřská škola Třanovice v čele s panem ředitelem Mgr. Davidem Molitorem.

V mateřské škole pracují jako vedoucí učitelka Monika Stoláriková a učitelka Jarmila Kičmerová, obě kvalifikované. Dalšími zaměstnanci jsou Eva Světlíková – školnice, Eva Ptáková – kuchařka, Anna Kaletová – vedoucí ŠJ Třanovice.

tel: 558 696 119